Tartak w zgodzie z naturą

  • header1.jpg
  • header12.jpg

Energetyka geotermalna

Energia geotermalna pozyskiwana jest z wnętrza Ziemi. Energia geotermiczna to energia wydobytych na powierzchnię ziemi wód geotermalnych. Energię tę zaliczamy do kategorii energii odnawialnej, gdyż jej źródło - gorące wnętrze kuli ziemskiej - jest praktycznie niewyczerpalne.

Polskie wody geotermalne mają stosunkowo niską temperaturę Dotychczas w Polsce wybudowano zaledwie cztery systemy ciepłownicze w oparciu o wykorzystanie wód geotermalnych - w Pyrzycach, Zakopanem, Mszczonowie i w Uniejowie, a kilka dalszych czeka na realizację.