Tartak w zgodzie z naturą

  • header1.jpg
  • header12.jpg

Odnawialne źródła energii

Przedsiębiorstwo DREWEX MARIUSZ TOBOŁA, MICHAŁ TOBOŁA SPÓŁKA JAWNA zajmuje się produkcją jedynie naturalnych produktów. Dzięki temu nie tylko ma na celu zysk ale także promocję ochrony środowiska która w dzisiejszych czasach stanowi priorytetową sprawę wielu przedsiębiorstw i firm.

Czytaj więcej...

Energetyka wodna

Elektrownie wodne na świecie dostarczają około 10 procent używanej energii. Wiele rzek w krajach rozwijających się nadaje się do budowy zapór. Minusem stosowania energetyki wodnej jest fakt iż budowa ogromnych obiektów zmusza ludzi do przesiedlania się, odbiera im ziemię i ma negatywny wpływ na środowisko.

Czytaj więcej...

Energetyka wiatrowa

Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną z wykorzystaniem turbin wiatrowych. Energia ta uznawana jest za ekologicznie czystą, gdyż, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

Czytaj więcej...

Energetyka geotermalna

Energia geotermalna pozyskiwana jest z wnętrza Ziemi. Energia geotermiczna to energia wydobytych na powierzchnię ziemi wód geotermalnych. Energię tę zaliczamy do kategorii energii odnawialnej, gdyż jej źródło - gorące wnętrze kuli ziemskiej - jest praktycznie niewyczerpalne.

Czytaj więcej...

Energetyka słoneczna

Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Promieniowanie słoneczne wykorzystywane jest bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Jest ono również wykorzystywane w procesie fotosyntezy przez rośliny, które następnie tworzą rezerwy biomasy.

Czytaj więcej...

Energetyka biomasowa

Pod pojęciem wykorzystania biomasy do celów energetycznych rozumiemy bezpośrednie spalanie produktów organicznych fotosyntezy (drewno i jego odpady, słoma, odpadki produkcji roślinnej lub rośliny energetyczne), względnie po ich wstępnym przetworzeniu do postaci wygodniejszej w użyciu (olej pirolizowy o właściwościach zbliżonych do oleju opałowego, olej rzepakowy lub słonecznikowy, gaz drzewny, alkohol etylowy lub metylowy).

Czytaj więcej...

Podkategorie