Tartak w zgodzie z naturą

  • header1.jpg
  • header12.jpg

Energetyka słoneczna

Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Promieniowanie słoneczne wykorzystywane jest bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Jest ono również wykorzystywane w procesie fotosyntezy przez rośliny, które następnie tworzą rezerwy biomasy.

 

Powiększenie zainteresowania źródłami energii które są niewyczerpalne wywołało powstanie znacznej ilości jednostek produkujących, importujących bądź też zakładających instalacje zaopatrzone w kolektory słoneczne.

Jest to bardzo opłacalna inwestycja jednak nie wszystkich w Polsce jeszcze na nią stać.