Tartak w zgodzie z naturą

  • header1.jpg
  • header12.jpg

Brykiet

Brykiet jest materiałem opałowym wykonanym z mieszanki różnych palnych składników. Do jego wykonania nadaję się także każdy rodzaj pochodzenia roślinnego. Brykiet drzewny produkowany jest z drobnych odpadów drzewnych takich jak wióry, zręby, trociny. Brykiet ma dwie ogromne zalety, nieosiągalne w przypadku drewna oraz wiele innych będących prostą ich konsekwencją.

Specyfika produkcji brykietu wymaga zastosowania suchego surowca, co nie jest problemem przy surowcu pozyskiwanym przy produkcji mebli, stolarki budowlanej, czy galanterii drzewnej itp., ponieważ drewno do ich produkcji jest suszone do poziomu 8% wilgotności. Jeżeli do produkcji brykietu mają być stosowane trociny tartaczne, muszą być wcześniej przesuszone do poziomu maksymalnie 12% wilgotności, ponieważ przy wyższych wartościach produkcja brykietu jest niemożliwa do realizacji (brykiet rozpada się do postaci surowca zaraz po wyprodukowaniu lub później w czasie magazynowania). Otrzymujemy więc produkt o bardzo dobrej wilgotności, na poziomie 8 - 10%, które to wartości są w zasadzie nie osiągalne dla drewna suszonego na powietrzu.

Drugą zaletą brykietu, w stosunku do drewna, jest jego zagęszczenie (z reguły 1,2kg/dcm3). Powoduje to praktyczne zrównanie właściwości energetycznych, niezależnie od zastosowanego gatunku drewna liściastego tak jak: jawor, buk, olcha, dąb, topola i jesion mają prawie identyczne wartości energetyczne w odniesieniu do 1kg (a większość uważa, ze najbardziej energetyczny jest dąb i jest to słuszna teza w stosunku do drewna, ale zupełnie nie prawdziwa w odniesieniu do brykietu). Wyższe wartości energetyczne w odniesieniu do 1kg mają drzewa iglaste ze względu na zawartość żywic i olejków eterycznych. Produkty te są prasowane pod wysokim ciśnieniem. Tak jak w przypadku pelletu odbywa się to bez użycia substancji klejących czyli jest w pełni nieszkodliwy dla środowiska a do tego łatwym w transporcie, układaniu i przechowywaniu.

W związku z bardzo dużą gęstością brykietu, w czasie magazynowania zajmuje on wielokrotnie mniej miejsca w porównaniu z drewnem, co w wielu przypadkach ma bardzo duże znaczenie. Przy uwzględnieniu niskiej zawartości wilgoci i w związku z tym wyższej wartości opałowej brykietu w stosunku do drewna, można założyć, że 1 tona brykietu energetycznie zastąpi 4 - 6 metrów przestrzennych drewna. Popiół stanowi 1% początkowej masy brykietu i również może być wykorzystany jako nawóz. Dzięki dużej ilości zbitych trocin lub innych materiałów brykiet nie wypala się szybko, całkowicie się spala nie zanieczyszczając przy tym przewodów kominowych.

Brykietem można palić w większości dostępnych na rynku piecach , w których dotychczas używano na przykład węgla, koksu, miału lub gatunków drewna przeznaczonego na opał. W obecnych relacjach cenowych fakt ten powoduje dużo większą atrakcyjność ekonomiczną brykietu w porównaniu z drewnem, stosowanym w kominkach i zbliża się do porównania go z węglem kamiennym, stosowanym w kotłach, czy piecach.

Przy stosowaniu brykietu drzewnego zamiast węgla w kotłach, czy piecach, pozbywamy się innych niedogodności charakterystycznych dla opalania węglem, jak szlakowanie rusztów.

Reasumując możemy stwierdzić, że brykiety drzewne są pod każdym względem o wiele korzystniejszym paliwem niż drewno do spalania w kominkach i ma wiele zalet w porównaniu do węgla, a tym bardziej drewna spalanego w kotłach czy piecach.