Tartak w zgodzie z naturą

  • header1.jpg
  • header12.jpg

Energetyka wodna

Elektrownie wodne na świecie dostarczają około 10 procent używanej energii. Wiele rzek w krajach rozwijających się nadaje się do budowy zapór. Minusem stosowania energetyki wodnej jest fakt iż budowa ogromnych obiektów zmusza ludzi do przesiedlania się, odbiera im ziemię i ma negatywny wpływ na środowisko.

Polska jako kraj nizinny ma niewielkie zasoby energii wodnej. Mimo stosunkowo słabych warunków do rozwoju tej branży, energetyka wodna ma w Polsce największe tradycje. Obecnie w Polsce jest około 127 dużych elektrowni wodnych i 300 małych.

Największe elektrownie wodne w Polsce to:

  • Żarnowiec o mocy 716 MW,
  • Porąbka-Żar o mocy 550 MW,
  • Włocławek o mocy 162 MW,
  • Żydowo o mocy 152 MW,
  • Solina o mocy 137 MW.

Czynnikiem ograniczającym rozwój dużych obiektów hydroenergetycznych są obawy przed dewastacją naturalnych dolin rzecznych poprzez ich zatapianie. Liczne protesty przeciwko budowie dużych stopni wodnych są przyczyną tego iż nie wzrasta liczba elektrowni wodnych o dużych mocach. Notuje się natomiast, znaczny wzrost liczby małych elektrowni wodnych o mocy poniżej 2 MW. Energia wody wykorzystywana jest do produkcji prądu elektrycznego. Głównym światowym producentem energii hydroelektrycznej jest Brazylia, kraj w którym aż 90% zapotrzebowania na energię pokrywają elektrownie wodne, zasilane wodami Amazonki transportującej jedną piątą słodkiej wody świata.