Tartak w zgodzie z naturą

  • header1.jpg
  • header12.jpg

Energetyka wiatrowa

Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną z wykorzystaniem turbin wiatrowych. Energia ta uznawana jest za ekologicznie czystą, gdyż, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

 

Żeby móc wykorzystywać energię wiatru do produkcji prądu niezbędne są odpowiednie warunki, to znaczy stałe występowanie wiatru o określonej prędkości. Najodpowiedniejsze warunki dla energetyki wiatrowej istnieją zazwyczaj w okolicach nadmorskich. Zasoby energii wiatru są silnie związane z lokalnymi warunkami klimatycznymi i terenowymi. Obszary o szczególnie dobrych warunkach wiatrowych to wybrzeże Morza Bałtyckiego.

Aby prawidłowo zweryfikować zasoby wiatru w celach energetycznych należy dokonywać pomiarów wiatru na wysokościach co najmniej 60 m. Rozważając budowę elektrowni wiatrowej, można także brać pod uwagę inne tereny, zwłaszcza charakteryzujące się zwiększoną wysokością nad poziomem morza, bez przeszkód terenowych oraz niezalesione obszary wzgórz i wzniesień Polski południowej.

Tereny takie można wskazać w Sudetach, Beskidzie Śląskimi Żywieckim, w Bieszczadach, na Pogórzu Dynowskim, Garbie Lubawskim, w okolicach Kielc.